Продължете към съдържанието
Начало » Интересно » Морско кученце Blennidae

Морско кученце Blennidae

    Тялото е продълговато, ниско, леко сплеснато странично, голо или покрито с дребни люспи. Има от 1 до 3 гръбни перки и една сравнително дълга анална перка. Коремните перки са слабо развити. Представено е от около 400 вида, разпространени в солените води на топлите и умерените морета на двете полукълба. Морски дънни риби, обитават крайбрежните зони с каменисто дъно и водна растителност. Размножават се през топлите месеци на годината. През брачния период мъжкият устройва гнездо в мидени черупки под и между камъните, в пукнатини и дупки на скали, камъни, където примамва размножаващите се женски. След отлагането на яйцата се грижи за тях до излюпването на ларвите. Хранят се главно с водорасли. Нямат стопанско значение. В Черно море са установени 8 вида. От тях по българското крайбрежие живеят 6 вида.