Продължете към съдържанието
Начало » Морски обитатели

Морски обитатели

Морски обитатели

Тялото е продълговато, леко странично сплеснато, покрито с малки люспи. Гърлото, гърдите и 

Тялото е продълговато, ниско, леко сплеснато странично, голо или покрито с дребни люспи. Има от 1 до 3 

Морско конче (Hippocampus guttulayus microsteohanus). Тялото е късо, странично сплеснато. Опашната

Барбуна (Mullus barbatus ponticus). Тялото е продълговато, леко странично сплеснато, покрито с едри 

Обикновено прилепало /lepadogaster lepadogaster/. Муцуната е доста широка, лопатковидна. Гръбната и а

Рапанът (Rapana Thomassiana) е вид, който е пришълец в Черно море и е най-големият черноморски охлюв.