Продължете към съдържанието
Начало » Интересно » Скорпид (Scorpaena porcus)

Скорпид (Scorpaena porcus)

    Тялото е продълговато, леко странично сплеснато, покрито с малки люспи. Гърлото, гърдите и основите на гръдните перки са без люспи. На главата и по протежение на страничната линия, има кожни израстъци. В основата на твърдите лъчи на гръбната перка има отровни жлези – убождането е болезнено и понякога раната трудно зараства. Тялото е с кафявосив или кафяв цвят, изпъстрено, с различни по големина чернокафяви петна. Достига дължина до 31 см. Разпространен е по атлантическото крайбрежие на Европа и Африка и в Средиземно море и поделенията му. В Черно море се среща повсеместно. Води дънен начин на живот. Придържа се между камъните, водната растителност и мидените обраствания. По нашето крайбрежие се ловят единични екземпляри, най-вече през пролетно-летните месеци.