Водолаз в открити води

Да станете Водолаз в открити води е най-добрият начин да стартирате своето подводно приключение и да разкриете тайните на света под водата. Този водолазен курс изгражда умението да работите с водолазната екипировка и да се чувствате комфортно по време на всяко водолазно спускане, в което вземате участие. При успешното завършване на програмата Вие получавате международно признат сертификат, който ще Ви помогне да се включите във всяка водолазна група, независимо в коя точка на света искате да се гмуркате. Курсът Водолаз в открити води се състои от 3 основни части. Академична част, Тренировки в басейн или плитки води и Спускания в открито море.

Академичната част е съвкупност от онлайн обучение и  теоретични лекции с участието на инструктор.

Какво представлява и как да използвате вашето водолазно оборудване

Знаци за подводна комуникация

Влиянието на физичните закони върху тялото

Процедури при аварийни ситуации

Плитководните тренировки поставят една здрава основа и  изграждат нужните Ви умения и способности да работите с водолазната екипировка, това е важно условие за Вашия комфортен престой в открити води. По време на подводната подготовка Вие ще учите как правилно да боравите с дихателния автомат, как да окомплектовате различните елементи от оборудването, да  уравновесявате плавучест, ще се учите как да се изчисти маска под вода и много други водолазни упражнения, които ще изпълнявате на място с ограничена дълбочина.

Водолазните спускания в открито море ще шлифоват наученото от плитководните тренировки и ще Ви донесат истинска наслада от постигнатите умения под вода.

4 часа тренировка в басейн или в плитки води.

6 часа теория

4 спускания в открити води

Допуск до 18 метра с придружител

 

Бърз контакт
%d0%b4%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81

%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8f

%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8

sub-diving%d1%84%d1%8a%d0%bd%d0%b3%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd

%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b3%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5

%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0

%d0%b9%d0%be%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%8a%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1

%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd

%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%8e%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0