Продължете към съдържанието
Начало » Интересно » Барбуна (Mullus barbatus ponticus)

Барбуна (Mullus barbatus ponticus)

    underwater photography

    Барбуна (Mullus barbatus ponticus). Тялото е продълговато, леко странично сплеснато, покрито с едри люспи. Дължината е до около 20 см. На подбрадника има 2 дълги мустачета. Разпространена е по крайбрежието на Черно море, южната част на Азовско море, Босфора и Мраморно море. Живее 7-8 години. Полова зрелост достига на едногодишна, рядко на двегодишна възраст. Размножава се от началото на юни до средата на септември. Във водите на българското крайбрежие се среща по-масово от май до август. В края на октомври мигрира постепенно на юг и до края на декември се установява за зимуване в Босфора и Мраморно море. За черноморския риболов барбуната има неголямо значение.